اخبار جامعه شناسی جغرافیا زمین شناسی سرگرمی علوم انسانی و فلسفه علوم پایه گوناگون

آبدره گیرانگر

توسط 14p.ir

آبدره گیرانگر یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبیعی غرب نروژ است

گیرانگرفیورد آبدره‌ای در غرب نروژ است. این دره در ناحیه مور جنوبی در استان موره اوگ رومسدال Møre og Romsdal واقع شده است. این آبدره جزء فهرست میراث جهانی یونسکو می باشد.

با تشکر دانشنامه تصویری فارسی

 

آبدره گیرانگر یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبیعی غرب نروژ است 14p.ir

آبدره گیرانگر یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبیعی غرب نروژ است ۱۴p.ir

آبدره گیرانگر یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبیعی غرب نروژ است 14p.ir

آبدره گیرانگر یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبیعی غرب نروژ است ۱۴p.ir

آبدره گیرانگر یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبیعی غرب نروژ است 14p.ir

آبدره گیرانگر یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبیعی غرب نروژ است ۱۴p.ir

آبدره گیرانگر یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبیعی غرب نروژ است 14p.ir

آبدره گیرانگر یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبیعی غرب نروژ است ۱۴p.ir

 

(Visited 238 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment