آبدره گیرانگر – دانشنامه تصویری برتر

Blog

آبدره گیرانگر

by اخبار, جامعه شناسی, جغرافیا, زمین شناسی, سرگرمی, علوم انسانی و فلسفه, علوم پایه, گوناگون in دسامبر 15, 2015

آبدره گیرانگر یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبیعی غرب نروژ است

گیرانگرفیورد آبدره‌ای در غرب نروژ است. این دره در ناحیه مور جنوبی در استان موره اوگ رومسدال Møre og Romsdal واقع شده است. این آبدره جزء فهرست میراث جهانی یونسکو می باشد.

با تشکر دانشنامه تصویری فارسی

 

آبدره گیرانگر یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبیعی غرب نروژ است 14p.ir

آبدره گیرانگر یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبیعی غرب نروژ است 14p.ir

آبدره گیرانگر یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبیعی غرب نروژ است 14p.ir

آبدره گیرانگر یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبیعی غرب نروژ است 14p.ir

آبدره گیرانگر یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبیعی غرب نروژ است 14p.ir

آبدره گیرانگر یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبیعی غرب نروژ است 14p.ir

آبدره گیرانگر یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبیعی غرب نروژ است 14p.ir

آبدره گیرانگر یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبیعی غرب نروژ است 14p.ir

 

Leave a Reply