آشپزی

آب‌غوره

توسط 14p.ir

آبغوره یا آب غوره عصارهٔ غوره است که برای طعم دادن و ترش کردن غذا به کار می‌رود.

آب‌غوره

غوره

آب‌غوره

غوره

 

آب‌غوره

غوره

آب‌غوره

آب‌غوره

آب‌غوره

آب‌غوره

آب‌غوره

آب‌غوره

آب‌غوره

آب‌غوره

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment