آب‌غوره – دانشنامه تصویری برتر

آب‌غوره

by آشپزی in فوریه 29, 2016

آبغوره یا آب غوره عصارهٔ غوره است که برای طعم دادن و ترش کردن غذا به کار می‌رود.

آب‌غوره

غوره

آب‌غوره

غوره

 

آب‌غوره

غوره

آب‌غوره

آب‌غوره

آب‌غوره

آب‌غوره

آب‌غوره

آب‌غوره

آب‌غوره

آب‌غوره

Leave a Reply