سبک زندگی

آداب محیط کار ( ۴ اصل اساسی که بهتر است بدانید )

آداب محیط کار
توسط 14p.ir

آداب محیط کار

 

?پست کاری در محل کار نسبت به جنس و سن اولویت دارد، افراد با پست بالاتر بزرگ‌تر شمرده می‌شوند.

?زودتر از رئیس در محل کارتان حاضر شوید و حتی‌المقدور زودتر از او محل را ترک نکنید.

 

آداب محیط کار

آداب محیط کار

 

?هیچ درب بسته‌ای را بدون در زدن باز نکنید، حتی اگر روزانه دهها بار تکرار شود.

? همیشه دعوت به جلسه و یا هر مهمانی، توسط رئیس مطرح می‌شود.

 

آداب محیط کار

آداب محیط کار

 

 

 

 

دانشنامه تصویری فارسی

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment