اجتماعی سبک زندگی فرهنگ و هنر

آداب مکان های عمومی و مساجد ( ۶ اصل اساسی که بهتر است بدانید )

آداب مکان های عمومی و مساجد
توسط 14p.ir

آداب مکان های عمومی و مساجد

?مساجد و معابد خانه خدا هستند بیایید با عشق در این مکان ها حضور یابیم .

?همچنانکه برای دیدار یک شخصیت بزرگ سعی می کنیم بهترین لباس خود را بپوشیم . بکوشیم با زیباترین پوشش و بهترین وضعیت در این اماکن حضور یابیم .

 

آداب مکان های عمومی و مساجد

آداب مکان های عمومی و مساجد

 

? با وقار و آرامش رفتار کنیم و از رفتارهای سبک بپرهیزیم .

?مسجد خانه خداست . خانه خدا بالا و پایین ندارد . سعی کنیم در هر جایی که خالی است بنشینیم .

? با خشوع و خضوع و به دور از غرور و تکبر حضور یابیم .

?بکوشیم حدالمقدور با وضو حضور یابیم .

?همواره در مسجد وقت خود را به تسبیح ؛ تکبیر و … بگذرانیم و از بیهوده گویی بپرهیزیم .

 

آداب مکان های عمومی و مساجد

آداب مکان های عمومی و مساجد

دانشنامه تصویری فارسی

 

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment