آرشه (خوراکی) – دانشنامه تصویری برتر

آرشه (خوراکی)

by آشپزی in مارس 4, 2016

آرشه نوعی فرآورده شیری سنگسری است. آرشه مهم ترین محصول سنگسر است که در هیچ جای جهان نمونه مشابه آن دیده نشده است. تهیه آرشه کار بسیار ظریف و وقت گیر است.

مردمان سنگسری

مردمان سنگسری

آرشه در واقع تفت دادن نوعی پنیر است و بسیار مقوی است و نگهداری آن نیازی به یخچال ندارد. همچنین مشتقات آن نیز مصرف دارویی دارد.

آرشه (خوراکی)

آرشه (خوراکی)

دیگ سنگسری

دیگ سنگسری

دیگ سنگسری

دیگ سنگسری

مردمان سنگسری

مردمان سنگسری

مردمان سنگسری

مردمان سنگسری

Leave a Reply