باستان شناسی زیست‌شناسی علمی

آلبرتوسور

توسط 14p.ir

images

آلبرتوسور (نام علمی: Albertosaurus) نام یک سرده از کلاد تهی‌دم‌خزندگان است. آلبرتوسور ۹ متر طول و ۱٬۵ تن وزن داشته است.

94dce0a4-7ad9-46d2-98c0-7702d5421e8d

albertosaurus_by_yty2000

تیرانوسارید
گورگوسور
Albertosaurus sarcophagus
تیرانوسارید
Dinosaur Park tyrannosaurid
داسپلتوسور
Two Medicine tyrannosaurid
تراتوفونئوس
بیستاهیورسور
لیتروناکس
تیرانوسور
تاربوسور
ژوکنگتیرانوس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment