شیمی علوم پایه

آلکیل بنزن خطی

آلکیل بنزن خطی (به انگلیسی: Linear alkyl benzene) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم {{{۷}}} است. که جرم مولی آن مایع روغنی بی‌رنگ می‌باشد.

221px-Linear_alkylbenzene 404836.fig.001 alkyl_big_en id2125_img2_1 LAS LAS_graph_01 v169eh01

 

 

خصوصیات
فرمول مولکولی C6H5CHR1R2 where R1 = CnH2n+1 and R2 = CmH2m+1 mn are integers m≥۰ n≥۱ (typically 10-16)
شکل ظاهری colourless oily liquid
چگالی ۰٫۸۶۲۸ g cm-3
دمای جوش
‎۲۸۲-۳۰۲ °C
خطرات
MSDS MSDS
خطرات اصلی flammable, relatively non-toxic
نقطه اشتعال ۱۴۵ °C
به استثنای جایی که اشاره شده‌است در غیر این صورت، داده‌ها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شده‌اند (در ۲۵ °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa)
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment