آموزش اچ اتی ام ال به وردپرس | مشخصات بلاگ – دانشنامه تصویری برتر

Blog

آموزش اچ اتی ام ال به وردپرس | مشخصات بلاگ

by علوم کاربردی, فناوری, وردپرس in ژانویه 14, 2015

wordpress-logo

آموزش اچ اتی ام ال به وردپرس

توسط این دستور نام blog ما نمایش داده می شود :

[codesyntax lang=”php”]
 <?php bloginfo(‘name’); ?>
[/codesyntax]

اگر بخواهیم نام بلاگمان را به لینک تبدیل کنیم از این روش استفاده میکنیم :

[codesyntax lang=”php”]
<a href=”#”><?php bloginfo(‘name’); ?></a>
[/codesyntax]

و اگر بخواهیم این لینک را به frontpage منتقل کنیم :

[codesyntax lang=”php”]
<a href=”<?php bloginfo(‘url’); ?>”><?php bloginfo(‘name’); ?></a>
[/codesyntax]

توضیحات blog :

[codesyntax lang=”php”]
 <?php if(have_posts()): ?><?php while(have_posts()):the_post(); ?> <?php endwhile; ?> <?php endif; ?>
[/codesyntax]

خط اول چک میکند که آیا پستی وجود دارد یا نه و اگر وجود داشته باشد آنرا نمایش می دهد و این حلقه را تا زمانی که پستی وجود داشته باشد ادامه میدهد.

Leave a Reply