آکوستول

این موجود که آکوستول نام دارد، هنوزدردسته خاصی ازحیوانات قرارنگرفته وسیستم بدنی بسیار پیچیده ای دارد .
توسط 14p.ir

آکوستول

 

این موجود که آکوستول نام دارد، هنوزدردسته خاصی ازحیوانات قرارنگرفته وسیستم بدنی بسیار پیچیده ای دارد .

موجودی که ماهی هست شباهتی به موش دارد و دست و پا دارد .

 

این موجود که آکوستول نام دارد، هنوزدردسته خاصی ازحیوانات قرارنگرفته وسیستم بدنی بسیار پیچیده ای دارد .

این موجود که آکوستول نام دارد، هنوزدردسته خاصی ازحیوانات قرارنگرفته وسیستم بدنی بسیار پیچیده ای دارد .

 

دانشنامه تصویری فارسی

(Visited 427 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment