اتلی اکمک – دانشنامه تصویری برتر

اتلی اکمک

by آشپزی in دسامبر 15, 2015

Etliekmek

اتلی اکمک (ترکی استانبولی: Etli ekmek) یک غذای بومی ترکیه است که از نظر ظاهری شبیه پیتزاست و در قونیه تهیه می‌شود. اتلی اکمک در ترکی استانبولی به معنی نان با گوشت است. این غذا در سایر شهرهای ترکیه هم سرو می‌شود.

 

 

اتلی اکمک (ترکی استانبولی: Etli ekmek) یک غذای بومی ترکیه است که از نظر ظاهری شبیه پیتزاست و در قونیه تهیه می‌شود 14p.ir

اتلی اکمک (ترکی استانبولی: Etli ekmek) یک غذای بومی ترکیه است که از نظر ظاهری شبیه پیتزاست و در قونیه تهیه می‌شود 14p.ir

اتلی اکمک (ترکی استانبولی: Etli ekmek) یک غذای بومی ترکیه است که از نظر ظاهری شبیه پیتزاست و در قونیه تهیه می‌شود 14p.ir

اتلی اکمک (ترکی استانبولی: Etli ekmek) یک غذای بومی ترکیه است که از نظر ظاهری شبیه پیتزاست و در قونیه تهیه می‌شود 14p.ir

اتلی اکمک (ترکی استانبولی: Etli ekmek) یک غذای بومی ترکیه است که از نظر ظاهری شبیه پیتزاست و در قونیه تهیه می‌شود 14p.ir

اتلی اکمک (ترکی استانبولی: Etli ekmek) یک غذای بومی ترکیه است که از نظر ظاهری شبیه پیتزاست و در قونیه تهیه می‌شود 14p.ir

 

 

Leave a Reply