جامعه شناسی سرگرمی

اتوبوس های دوزیست تورنتو

اتوبوس های دوزیست تورنتو
توسط 14p.ir

اتوبوس های دوزیست تورنتو مردم و توریست های خارجی را به تماشای این شهر می برند کمپانی Hippo Tours سه دستگاه از این اتوبوس ها دارد که هم در آب حرکت می کنند و هم در خشکی .

دانشنامه تصویری فارسی

 

اتوبوس های دوزیست تورنتو

اتوبوس های دوزیست تورنتو

(Visited 28 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment