اسبله‌ماهیان – دانشنامه تصویری برتر

اسبله‌ماهیان

by زیست‌شناسی, علمی in دسامبر 22, 2015

147_Ompok_bimaculatus_IFREDI-P00601

اسبله (به انگلیسی: Siluridae) با نام محلی ناقا که دارای سه جفت سیبیلک بوده و نسبت به گونه‌های دیگر دارای رشد خوبی است و تا ۳۰۰ کیلوگرم نیز می تواند وزن داشته باشد. بدن این آبزی فاقد فلس بوده و به همین دلیل برای شیعیان جز ماهیان حرام گوشت محسوب می شود، همچنین از نظر بیولوژیکی جز جانوران شکارچی و گوشتخوار است.

11375205_121272748211823_1312878100_n

IFREDI-P00851_8

Leave a Reply