آشپزی اخبار جامعه شناسی علوم انسانی و فلسفه فرهنگ و هنر فرهنگی و هنری

الیکوت

توسط 14p.ir

الیکوت یا Alicot  خوراکی است که از امیا و احشا، سر، پا و نوک بال طیور تهیه می‌شود.

این غذا اصالتاً مربوط به مناطق بران و لانگیدوک واقع در جنوبی فرانسه می‌شود.

این غذا در خانواده آشپزی اوکسیتانیا است .

با تشکر دانشنامه تصویری فارسی

 

الیکوت یا Alicot خوراکی است فرانسوی 14p.ir

الیکوت یا Alicot خوراکی است فرانسوی ۱۴p.ir

الیکوت یا Alicot خوراکی است فرانسوی 14p.ir

الیکوت یا Alicot خوراکی است فرانسوی ۱۴p.ir

الیکوت یا Alicot خوراکی است فرانسوی 14p.ir

الیکوت یا Alicot خوراکی است فرانسوی ۱۴p.ir

الیکوت یا Alicot خوراکی است فرانسوی 14p.ir

الیکوت یا Alicot خوراکی است فرانسوی ۱۴p.ir

 

 

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment