دسته‌بندی نشده

اورشلیم‌جیجیرک‌واران

توسط 14p.ir

اورشلیم‌جیجیرک‌واران (نام علمی: Stenopelmatoidea) نام یک بالاخانواده از زیرراسته شمشیرک‌داران است.

اورشلیم‌جیجیرک‌واران، Stenopelmatoidea
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
زیرشاخه: شش‌پایان
رده: حشره
راسته: راست‌بالان
زیرراسته: شمشیرک‌داران
بالاخانواده: Stenopelmatoidea

220px-Jerusalemcricket 290px-Stenopelmatus_fuscus_(Jerusalem_Cricket) IMG_0082 IMG_7914 IMG_0077 6239115462_f5d5141a5b_m steno-b اورشلیم‌جیجیرک‌واران چیست IMG_0077

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment