اوسیج – دانشنامه تصویری برتر

اوسیج

by تاریخ, جامعه شناسی, علوم انسانی و فلسفه in نوامبر 22, 2015

اوسیج با کرپن

 

اوسیج نامی است که به پیشوایان کیش دیویسنا داده شده‌است.

در گات ها در یسنای ۴۴، بند ۲۰ (اشتود) از او یاد شده‌است و جز همین یک بار در هیچ‌جای دیگر اوستا از او نامی نیست و در گزارش پهلوی زند نیز همان واژه به کار رفته‌است.

اوسیج با کرپن که آن هم نام گروهی از پیشوایان دیویسناست با کوی که نام دسته‌ای از فرمانگزاران و شهریاران دیویسناست، یکجا یاد گردیده است.

با تشکر دانشنامه تصویری فارسی

 

 

Leave a Reply