اولین گواهی در زبان انگلیسی(FCE) – دانشنامه تصویری برتر

Blog

اولین گواهی در زبان انگلیسی(FCE)

by ادبیات, علوم انسانی و فلسفه in فوریه 10, 2015

CambridgeEnglish_Ribbon

اولین گواهی در زبان انگلیسی (به انگلیسی First Certificate in English) و یا به اختصار FCE، یکی از مهم‌ترین امتحاناتیست که توسط دانشگاه کمبریج برگزار می‌شود.

url

قبول شدگان در این آزمون توانایی استفاده از زبان انگلیسی در مسائل کاری و یا تحصیلی را خواهند داشت. این امتحان شامل بخش‌های زیر است:

  • خواندن (۶۰ دقیقه)
  • نوشتن (شامل ۲ انشاء – ۸۰ دقیقه)
  • کاربرد انگلیسی (۴۵ دقیقه)
  • گوش کردن (۴۰ دقیقه)
  • مکالمه (شامل صحبت کردن با یک زبان‌آموز دیگر – ۱۵ دقیقه)

Leave a Reply