زمین شناسی زیست‌شناسی علوم پایه

اوکالیپتوس

 كشف ذرات طلا در درخت اوكاليپتوس

اوکالیپتوس درختی از تیره موردیها که اصلش از استرالیا است و در آن سرزمین تشکیل جنگل‌های انبوهی می‌دهد و ارتفاع آن به ۱۴۵ متر و محیط تنه آن به ۲۵ متر می‌رسد.

985ac3e35201356b9bb0ec736f0b1f988023355b

خواص

گیاه دارویی اوکالیپتوس Eucalyptus globulus 1

گروهی از پژوهشگران استرالیایی در مقاله‌ای که تحت عنوان «ذرات طلای طبیعی در برگ اوکالیپتوس و ارتباط آن با اکتشاف ذخایر زیرزمینی طلا» در نشریه علمی نیچر منتشر کرده‌اند، مدعی شده‌اند که درخت اوکالیپتوس می‌تواند طلای موجود در عمق زمین را جذب و به سطح زمین منتقل کند و به این ترتیب، اکتشاف معدن از این طریق را امکان‌پذیر کند.

کانال گردشگری

درباره نویسنده

ح . ایمانی

Leave a Comment