آشپزی

اوگالی

توسط 14p.ir

اوگالی نام غذایی است که در افریقا از پختن آرد ذرت با آب تهیه می‌شود. به خاطر ارزان بودن و ساده بودن تهیه آن اوگالی در بسیاری از نقاط افریقا غذای اصلی مردم است.

اوگالی

اوگالی

اوگالی

اوگالی

اوگالی

اوگالی

اوگالی

اوگالی

اوگالی

اوگالی

اوگالی

اوگالی

اوگالی

اوگالی

اوگالی

اوگالی

اوگالی

اوگالی

اوگالی

اوگالی

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment