زیست‌شناسی علوم پایه

اژدهای خاردار یا شیطان خاردار نوعی مارمولک

توسط 14p.ir

اژدهای خاردار یا شیطان خاردار نوعی مارمولک است که در مناطق خشک و بیابانی استرالیا زندگی می کند.اژدهای خاردار و شيطان كوه نام های معروفش هستند. هميشه از مورچه های بيابانی تغذيه مي كند، اين نوع مورچه ها به دليل اندازه بزرگ شان غذای محبوب اژدها هستند. شگفت انگيزترين ويژگی اژدهای خاردار طول بدنش است كه به ۲۰ سانتيمتر مي رسد. شيطان خاردار تا ۲۰ سال عمر می كند. در شرايط جوی مختلف با تغيير رنگ بدنش، با محيط اطرافش سازگار می شود.در تابستان ها بسيار روشن و به رنگ های زرد،خاكستری روشن وسفيد تغيير رنگ می دهد، سری كاذب درست پشت سرش دارد كه شكارچيانش را متحير خواهد كرد. قدرت حفظ و نگهداری مايعات در بدنش از ديگر خصوصيات متمايزش به حساب مي آيد.

با تشکر دانشنامه تصویری فارسی

اژدهای خاردار یا شیطان خاردار نوعی مارمولک است که در مناطق خشک و بیابانی استرالیا زندگی می کند 14p.ir

اژدهای خاردار یا شیطان خاردار نوعی مارمولک است که در مناطق خشک و بیابانی استرالیا زندگی می کند ۱۴p.ir

اژدهای خاردار یا شیطان خاردار نوعی مارمولک است که در مناطق خشک و بیابانی استرالیا زندگی می کند 14p.ir

اژدهای خاردار یا شیطان خاردار نوعی مارمولک است که در مناطق خشک و بیابانی استرالیا زندگی می کند ۱۴p.ir

اژدهای خاردار یا شیطان خاردار نوعی مارمولک است که در مناطق خشک و بیابانی استرالیا زندگی می کند 14p.ir

اژدهای خاردار یا شیطان خاردار نوعی مارمولک است که در مناطق خشک و بیابانی استرالیا زندگی می کند ۱۴p.ir

اژدهای خاردار یا شیطان خاردار نوعی مارمولک است که در مناطق خشک و بیابانی استرالیا زندگی می کند 14p.ir

اژدهای خاردار یا شیطان خاردار نوعی مارمولک است که در مناطق خشک و بیابانی استرالیا زندگی می کند ۱۴p.ir

 

(Visited 341 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment