زیست‌شناسی علوم پایه

بال‌پوست

توسط 14p.ir

بال‌پوست (patagium) پوست نازک و انعطاف‌پذیری است که در برخی مهره‌داران فاصله میان دست و پاها را پوشانده و برای شناور ماندن در هوا به آن‌ها کمک می‌کند. بال‌پوست ساختارهای کمکی هم‌چون استخوان‌های نگهدارنده بال ندارد.

 

patagium_20101113130956_1

 

 

بال‌پوست در اصل ادامه پوست شکم حیوان است که تا انگشتان یا دم امتداد پیدا کرده است.

از نمونه جانورانی که بال‌پوست دارد سنجاب پرنده است و این حیوان هنگام پریدن، دست‌ها و پاهایش را از هم باز می‌کند و در اثر فشار باد بر پوست نازک بین دودست و پایش می‌تواند مثل یک کایت در هوا شناور شود. طراحان لباس چتربازی از کالبدشناسی سنجاب‌های پرنده در طراحی لباس‌های پرشگران سقوط آزاد، الهام گرفته‌اند.

 

Colugo-patagium-بال پوست

در خفاش

بال‌پوست خفاش‌ها چهار بخش جداگانه دارد:

  1. بال‌پوست پیشینPropatagium: از گردن تا انگشت اول.
  2. بال‌پوست میان‌انگشتی Dactylopatagium: بین انگشت‌ها
  3. بال‌پوست پهلویی Plagiopatagium: بین انگشت‌های آخر و پاها
  4. بال‌پوست دُمی Uropatagium: بین دو پا

در پتروسور

بال‌پوست خزنده‌وارهای بال‌دار باستانی به نام پتروسور pterosaur سه بخش جدا داشت:

  1. بال‌پوست پیشینPropatagium: از کتف تا مچ
  2. بال‌پوست بازویی Brachiopatagium: از انگشت چهارم تا پاها.
  3. بال‌پوست دُمی cruropatagium یا Uropatagium: بین پاها

Bat-Patagium-بال پوست   patagium-بال پوست flying-squirrel-spread-out-patagium-بال پوست

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment