فناوری فناوری و تکنولوژی

تشک هوشمند

این تشک دمای خود را با توجه به دمای بدن شما تنظیم می کند!
توسط 14p.ir

این تشک دمای خود را با توجه به دمای بدن شما تنظیم می کند!

✅ دانشمندان تشک هوشمندی ساخته اند که تغییرات دمایی بدن فردی که روی آن خوابیده است را دنبال کرده و بر اساس برآیند تغییرات ناشی از ریتم ۲۴ ساعته آنها، دمای خود را نیز تغییر می دهد و گرما و سرما را می فهمد .

دانشنامه تصویری فارسی

 

 این تشک دمای خود را با توجه به دمای بدن شما تنظیم می کند!

این تشک دمای خود را با توجه به دمای بدن شما تنظیم می کند!

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment