تشک هوشمند – دانشنامه تصویری برتر

تشک هوشمند

by فناوری, فناوری و تکنولوژی in ژوئن 19, 2016

این تشک دمای خود را با توجه به دمای بدن شما تنظیم می کند!

✅ دانشمندان تشک هوشمندی ساخته اند که تغییرات دمایی بدن فردی که روی آن خوابیده است را دنبال کرده و بر اساس برآیند تغییرات ناشی از ریتم 24 ساعته آنها، دمای خود را نیز تغییر می دهد و گرما و سرما را می فهمد .

دانشنامه تصویری فارسی

 

 این تشک دمای خود را با توجه به دمای بدن شما تنظیم می کند!

این تشک دمای خود را با توجه به دمای بدن شما تنظیم می کند!

Leave a Reply