تصویر شانزده هزارم ثانیه پس از لحظه انفجار اتمی ترینیتی. نیومکزیکو, سال ۱۹۴۵ – دانشنامه تصویری برتر

Blog

تصویر شانزده هزارم ثانیه پس از لحظه انفجار اتمی ترینیتی. نیومکزیکو, سال ۱۹۴۵

by تاریخ, فیزیک in مارس 17, 2015

تصویر شانزده هزارم ثانیه پس از لحظه انفجار اتمی ترینیتی. نیومکزیکو,

سال ۱۹۴۵

تصویر شانزده هزارم ثانیه پس از لحظه انفجار اتمی ترینیتی. نیومکزیکو, سال ۱۹۴۵

Leave a Reply