ریاضیات علوم پایه

تقارن محوری

تقارن محوری (به انگلیسی: Axial Symmetry) نوعی تقارن حول محور است. هنگامی جسم یا ساختاری تقارن محوری دارد که در اثر چرخش حول محور به هر مقدار دلخواه، دقیقاً بر حالت اولیهٔ خود منطبق شود. تقارن محوری با محور تقارن چرخشی با درجه \infty هم‌ارز است.

 

23229808725045366712114169128291666112 238204125701721874913424410644205620629 htarsim-fani-41-d mathm0014h mathm0014i

تقارن محوری تبدیلی است که با خطی راست که محور تقارن نامیده می شود مشخص می شود . قرینه نقطه نسبت به خط نقطه است در صورتی که، خط عمود منصف پاره خط باشد .
هرگاه نقطه قرینه نقطه نسبت به خط باشد آن را با نماد نشان می دهیم .هر نقطه که روی خط باشد قرینه اش نسبت به خط بر خودش منطبق است . در این تقارن خط را محور تقارن می نامیم و قرینه ، قرینه محوری است . ار تعریف بالا به سادگی نتیجه می شود که قرینه قرینه نسبت به خط بر خود منطبق است ، یعنی :

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment