تکرار خود به خود موسیقی در ذهن – دانشنامه تصویری برتر

Blog

تکرار خود به خود موسیقی در ذهن

by بهداشت و سلامتی, پزشکی, فناوری in ژوئن 19, 2016

تکرار موسیقی در ذهن

 

چرا گاهی یک آهنگ مدام در ذهن تکرار می شود ؟

✅ موسیقی یک تجربه چند حسی است یعنی در حالی که نت ها و شعر در حافظه ثبت می شود، احساسات و عقاید هم به همراه آن ها ذخیره می شوند. هنگامی که این احساسات یا عقاید برای فرد یادآوری می شوند، آهنگ نیز به یاد آورده می شود. به این فرآیند “یادآوری ناآگاهانه” می گویند .

دانشنامه تصویری فارسی

 چرا گاهی یک آهنگ مدام در ذهن تکرار می شود ؟


چرا گاهی یک آهنگ مدام در ذهن تکرار می شود ؟

Leave a Reply