بهداشت و سلامتی پزشکی فناوری

تکرار خود به خود موسیقی در ذهن

چرا گاهی یک آهنگ مدام در ذهن تکرار می شود ؟
توسط 14p.ir

تکرار موسیقی در ذهن

 

چرا گاهی یک آهنگ مدام در ذهن تکرار می شود ؟

✅ موسیقی یک تجربه چند حسی است یعنی در حالی که نت ها و شعر در حافظه ثبت می شود، احساسات و عقاید هم به همراه آن ها ذخیره می شوند. هنگامی که این احساسات یا عقاید برای فرد یادآوری می شوند، آهنگ نیز به یاد آورده می شود. به این فرآیند “یادآوری ناآگاهانه” می گویند .

دانشنامه تصویری فارسی

 چرا گاهی یک آهنگ مدام در ذهن تکرار می شود ؟


چرا گاهی یک آهنگ مدام در ذهن تکرار می شود ؟

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment