اخبار بهداشت و سلامتی بین المللی جامعه شناسی زیست‌شناسی علوم انسانی و فلسفه علوم پایه

جشنواره گادهیمای

توسط 14p.ir

جشنواره گادهیمای نام مراسمی مذهبی آئین هندو در روستای باریاپور، نپال است که هر پنج‌سال، یک‌بار به طول ۲ روز برگزار می‌شود. در مراسم مذهبی گادهیمای، که میلیون‌ها زائر در آن شرکت می‌کنند، صدها هزار حیوان قربانی می‌شوند.

برباور هندوها، قربانی‌کردن برای گادهیمای، الهه هندو؛ شیطان را اسیر و به آن‌ها سعادت و خوشبختی ارزانی می‌کند.

انتقادات

مدافعان حقوق حیوانات از جشنواره گادهیمای به‌عنوان «بزرگ‌ترین کشتارگاه حیوانات در جهان» نام می‌برند.

با تشکر دانشنامه تصویری فارسی

 

جشنواره گادهیمای نام مراسمی مذهبی آئین هندو در روستای باریاپور، نپال است 14p.ir

جشنواره گادهیمای نام مراسمی مذهبی آئین هندو در روستای باریاپور، نپال است ۱۴p.ir

جشنواره گادهیمای نام مراسمی مذهبی آئین هندو در روستای باریاپور، نپال است 14p.ir

جشنواره گادهیمای نام مراسمی مذهبی آئین هندو در روستای باریاپور، نپال است ۱۴p.ir

جشنواره گادهیمای نام مراسمی مذهبی آئین هندو در روستای باریاپور، نپال است 14p.ir

جشنواره گادهیمای نام مراسمی مذهبی آئین هندو در روستای باریاپور، نپال است ۱۴p.ir

جشنواره گادهیمای نام مراسمی مذهبی آئین هندو در روستای باریاپور، نپال است 14p.ir

جشنواره گادهیمای نام مراسمی مذهبی آئین هندو در روستای باریاپور، نپال است ۱۴p.ir

جشنواره گادهیمای نام مراسمی مذهبی آئین هندو در روستای باریاپور، نپال است 14p.ir

جشنواره گادهیمای نام مراسمی مذهبی آئین هندو در روستای باریاپور، نپال است ۱۴p.ir

جشنواره گادهیمای نام مراسمی مذهبی آئین هندو در روستای باریاپور، نپال است 14p.ir

جشنواره گادهیمای نام مراسمی مذهبی آئین هندو در روستای باریاپور، نپال است ۱۴p.ir

جشنواره گادهیمای نام مراسمی مذهبی آئین هندو در روستای باریاپور، نپال است 14p.ir

جشنواره گادهیمای نام مراسمی مذهبی آئین هندو در روستای باریاپور، نپال است ۱۴p.ir

(Visited 245 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment