تاریخ علوم انسانی و فلسفه

جنگ ایبری

جنگ ایبـِری بخشی از جنگ‌های ایران و روم بود که در زمان ساسانیان روی داد.

 

ایبری قفقاز تحت کنترل ساسانیان باقی‌ماند. قلمروهای روم شرقی تسخیر شده توسط ساسانیان به ازای باج برگردانده شدند.

250px-Diptych_Barberini_Louvre_OA9063_whole

نقشی بر چوب برای جشن گرفتن «پیروزی» یوستی‌نیانوس یکم بر ساسانیان

(Visited 27 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment