سرگرمی فرهنگ و هنر نقاشی

حلقه عجیب

توسط 14p.ir

حلقه عجیب وقتی ایجاد می‌شود که انتهای حلقه به ابتدای حلقه می‌رسد به طوری که با سر و ته کردن تصویر همان شکل دیده شود.

مفهوم حلقه عجیب به طور گشترده‌ای توسط داگلاس هافستادر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

با تشکر دانشنامه تصویری فارسی

 

حلقه عجیب وقتی ایجاد می‌شود که انتهای حلقه به ابتدای حلقه می‌رسد به طوری که با سر و ته کردن تصویر همان شکل دیده شود. 14p.ir

حلقه عجیب وقتی ایجاد می‌شود که انتهای حلقه به ابتدای حلقه می‌رسد به طوری که با سر و ته کردن تصویر همان شکل دیده شود. ۱۴p.ir

حلقه عجیب وقتی ایجاد می‌شود که انتهای حلقه به ابتدای حلقه می‌رسد به طوری که با سر و ته کردن تصویر همان شکل دیده شود. 14p.ir

حلقه عجیب وقتی ایجاد می‌شود که انتهای حلقه به ابتدای حلقه می‌رسد به طوری که با سر و ته کردن تصویر همان شکل دیده شود. ۱۴p.ir

 

(Visited 131 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment