حلقه عجیب – دانشنامه تصویری برتر

حلقه عجیب

by سرگرمی, فرهنگ و هنر, نقاشی in دسامبر 10, 2015

حلقه عجیب وقتی ایجاد می‌شود که انتهای حلقه به ابتدای حلقه می‌رسد به طوری که با سر و ته کردن تصویر همان شکل دیده شود.

مفهوم حلقه عجیب به طور گشترده‌ای توسط داگلاس هافستادر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

با تشکر دانشنامه تصویری فارسی

 

حلقه عجیب وقتی ایجاد می‌شود که انتهای حلقه به ابتدای حلقه می‌رسد به طوری که با سر و ته کردن تصویر همان شکل دیده شود. 14p.ir

حلقه عجیب وقتی ایجاد می‌شود که انتهای حلقه به ابتدای حلقه می‌رسد به طوری که با سر و ته کردن تصویر همان شکل دیده شود. 14p.ir

حلقه عجیب وقتی ایجاد می‌شود که انتهای حلقه به ابتدای حلقه می‌رسد به طوری که با سر و ته کردن تصویر همان شکل دیده شود. 14p.ir

حلقه عجیب وقتی ایجاد می‌شود که انتهای حلقه به ابتدای حلقه می‌رسد به طوری که با سر و ته کردن تصویر همان شکل دیده شود. 14p.ir

 

Leave a Reply