خفاش میوه‌خوار – دانشنامه تصویری برتر

خفاش میوه‌خوار

by زیست‌شناسی in ژانویه 13, 2016

65866

خفاش‌های میوه‌خوار خانواده‌ای از خفاش‌ها را تشکیل می دهند که بال‌پایان (Pteropodidae) هم نامیده می‌شود. روباه پرنده از نام‌هایی است که در نام برخی گونه‌های خفاش‌های میوه‌خوار استفاده دارد. این خانواده در حدود ۲۰۰ گونه دارد که در نزدیک به ۴۵ سرده دسته‌بندی شده‌اند.

pteropodidae1317878255412

بیشتر گونه‌های خفاش‌های میوه‌خوار از بقیه انواع خفاش‌ها بزرگ‌جثه‌ترند به این خاطر به آن‌ها «بزرگ‌خفاش» هم گفته می‌شود. پهنای بدن خفاش‌های میوه‌خوار از نوک بال تا نوک بال دیگر بین ۲۴ تا ۱۸۰ سانتی‌متر است و وزن آن‌ها در بزرگ‌ترین گونه‌ها نظیر کالونگ به یک کیلوگرم می‌رسد.

سر این خفاش‌ها حالتی مانند سر سگ دارد. این خفاش‌ها میوه‌خوار و شهدخوارند.

Cynopterus (megabat)

Leave a Reply