علوم انسانی و فلسفه

خواب‌پریشی

parasomnia

خواب‌پریشی (به انگلیسی: Parasomnia) نوعی از نابهنجاری خواب است که شامل حرکات غیرعادی و ناهنجار، احساسات و رفتارهایی است که در رویا رخ می‌دهد، این رویاها ممکن است در حین به خواب رفتن، خواب، مراحل خواب و یا در طی بیدار شدن از خواب رخ دهند. بنزودیازپینها در درمان این اختلال ممکن است مفید باشند.

13910614000051_PhotoA 3252351 1107712121923375132195422722270402918374

 

 

کانال گردشگری

درباره نویسنده

ح . ایمانی

Leave a Comment