خورشیدگرفتگی ۹ مارس ۲۰۱۶ – دانشنامه تصویری برتر

Blog

خورشیدگرفتگی ۹ مارس ۲۰۱۶

by اختر شناسی in مارس 13, 2016

خورشیدگرفتگی ۹ مارس ۲۰۱۶ یک خورشیدگرفتگی از نوع خورشیدگرفتگی کامل است. این خورشیدگرفتگی در تاریخ ۹ مارس ۲۰۱۶ میلادی (‎۱۹ اسفند ۱۳۹۴ خورشیدی) روی داد که زمان اوج آن، ساعت ۱:۵۸:۱۹ به‌وقت ساعت هماهنگ جهانی بودو در برخی بخش‌های اندونزی، نواحیِ شرقیِخط روزگردان و شمالِ اقیانوس آرام دیده شد.مدت زمان و طول این خورشیدگرفتگی ۴ دقیقه و ۹ ثانیه محاسبه شده بود.

خورشیدگرفتگی

خورشیدگرفتگی

خورشیدگرفتگی

خورشیدگرفتگی کلی و جزیی و انواع آن

خورشیدگرفتگی

خورشیدگرفتگی کلی و جزیی

 

خورشیدگرفتگی

خورشیدگرفتگی

 

خورشیدگرفتگی

خورشیدگرفتگی

 

خورشیدگرفتگی

خورشیدگرفتگی

خورشیدگرفتگی

خورشیدگرفتگی

 

Leave a Reply