اخبار تاریخ سرگرمی علوم انسانی و فلسفه گوناگون

خوش‌سبیل ترین دختر ناصرالدین شاه!

توسط 14p.ir

ناصرالدین شاه پدر عصمت‌الدوله در یکی از خاطرات خود درباره او می‌نویسد: «وعده داشتیم خانه ظل‌السلطان از صبح رفتیم … من و ظل‌السلطان و نایب‌السلطنه رفتیم اندرون از همان راه گلخانه … عصمت‌الدوله سبیل داشت به قدر سبیل نایب‌السلطنه».

خوش‌سبیل ترین دختر ناصرالدین شاه!

(Visited 224 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment