چهره های زن فرهنگ و هنر

دبورا سکو

توسط 14p.ir

دبورا سکو   (۱۹۷۹ نوامبر ۲۶ متولد در ریو دو ژانیرو، برزیل) یک بازیگر برزیلی است.

زندگینامه

سکو در یک خانواده طبقه متوسط به دنیا آمد . دختر سیلویا رجینا، و ریکاردو سکو، است پدرش معلم ریاضی بود . او دارای دو خواهر و برادر،به نام های  ریکاردو و باربارا.

با تشکر دانشنامه تصویری فارسی

دبورا سکو (1979 نوامبر 26 متولد در ریو دو ژانیرو، برزیل) یک بازیگر برزیلی است 14p.ir

دبورا سکو (۱۹۷۹ نوامبر ۲۶ متولد در ریو دو ژانیرو، برزیل) یک بازیگر برزیلی است ۱۴p.ir

دبورا سکو (1979 نوامبر 26 متولد در ریو دو ژانیرو، برزیل) یک بازیگر برزیلی است 14p.ir

دبورا سکو (۱۹۷۹ نوامبر ۲۶ متولد در ریو دو ژانیرو، برزیل) یک بازیگر برزیلی است ۱۴p.ir

دبورا سکو (1979 نوامبر 26 متولد در ریو دو ژانیرو، برزیل) یک بازیگر برزیلی است 14p.ir

دبورا سکو (۱۹۷۹ نوامبر ۲۶ متولد در ریو دو ژانیرو، برزیل) یک بازیگر برزیلی است ۱۴p.ir

دبورا سکو (1979 نوامبر 26 متولد در ریو دو ژانیرو، برزیل) یک بازیگر برزیلی است 14p.ir

دبورا سکو (۱۹۷۹ نوامبر ۲۶ متولد در ریو دو ژانیرو، برزیل) یک بازیگر برزیلی است ۱۴p.ir

دبورا سکو (1979 نوامبر 26 متولد در ریو دو ژانیرو، برزیل) یک بازیگر برزیلی است 14p.ir

دبورا سکو (۱۹۷۹ نوامبر ۲۶ متولد در ریو دو ژانیرو، برزیل) یک بازیگر برزیلی است ۱۴p.ir

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

یک نفر نظر داده

Leave a Comment