تاریخ علمی علوم انسانی و فلسفه

ددآرواره

توسط 14p.ir

Moschorhinus_DB

ددآرواره (نام علمی: Theriognathus) نام یک سرده از parvorder هوددسران است.

index1

Purlovia_maxima

(Visited 26 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment