دسر پیتزایی – دانشنامه تصویری برتر

دسر پیتزایی

by آشپزی in ژانویه 25, 2016
دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی دسری آمریکایی است که از خامه، میوه و نان شیرینی تهیه می‌گردد. این دسر چون خمیرش شبیه پیتزا پهن می‌گردد و نهایتأ می‌توان مانند پیتزا به آن برش زد، به دسر پیتزایی معروف شده‌است.

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

Leave a Reply