آشپزی

دسر پیتزایی

توسط 14p.ir
دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی دسری آمریکایی است که از خامه، میوه و نان شیرینی تهیه می‌گردد. این دسر چون خمیرش شبیه پیتزا پهن می‌گردد و نهایتأ می‌توان مانند پیتزا به آن برش زد، به دسر پیتزایی معروف شده‌است.

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

دسر پیتزایی

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment