زیست‌شناسی علوم پایه

دلفین رودخانه‌ای جنوب آسیا

توسط 14p.ir

دلفین رودخانه‌ای جنوب آسیا (نام علمی: Platanista gangetica) نام یک گونه از سرده دلفین رودخانه‌ای گنگ و سند است.

با تشکر دانشنامه تصویری فارسی

 

دلفین رودخانه‌ای جنوب آسیا (نام علمی: Platanista gangetica) نام یک گونه از سرده دلفین رودخانه‌ای گنگ و سند است 14p.ir

دلفین رودخانه‌ای جنوب آسیا (نام علمی: Platanista gangetica) نام یک گونه از سرده دلفین رودخانه‌ای گنگ و سند است ۱۴p.ir

دلفین رودخانه‌ای جنوب آسیا (نام علمی: Platanista gangetica) نام یک گونه از سرده دلفین رودخانه‌ای گنگ و سند است 14p.ir

دلفین رودخانه‌ای جنوب آسیا (نام علمی: Platanista gangetica) نام یک گونه از سرده دلفین رودخانه‌ای گنگ و سند است ۱۴p.ir

دلفین رودخانه‌ای جنوب آسیا (نام علمی: Platanista gangetica) نام یک گونه از سرده دلفین رودخانه‌ای گنگ و سند است 14p.ir

دلفین رودخانه‌ای جنوب آسیا (نام علمی: Platanista gangetica) نام یک گونه از سرده دلفین رودخانه‌ای گنگ و سند است ۱۴p.ir

دلفین رودخانه‌ای جنوب آسیا (نام علمی: Platanista gangetica) نام یک گونه از سرده دلفین رودخانه‌ای گنگ و سند است 14p.ir

دلفین رودخانه‌ای جنوب آسیا (نام علمی: Platanista gangetica) نام یک گونه از سرده دلفین رودخانه‌ای گنگ و سند است ۱۴p.ir

(Visited 131 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment