بهداشت و سلامتی پزشکی

دمای هوا بر عملکرد مغز

دمای هوا بر عملکرد مغز
توسط 14p.ir

دمای هوا بر عملکرد مغز

 

وقتی هوا خیلی گرم است، نمی توانیم تصمیم گیری های خیلی خوبی انجام دهیم! دلیلی که برای این وضعیت ذکر می شود این است که بدن ما مقدار زیادی از انرژی اش را صرف این می کند که خودش را خنک کند و گلوکز کافی باقی نمی ماند که به مغز ما نیرو و توان و در نتیجه قدرت تصمیم گیری بدهد .

دانشنامه تصویری فارسی

 

 دمای هوا بر عملکرد مغز

دمای هوا بر عملکرد مغز

 

 

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment