دورآگاهی (تله پاتی) – دانشنامه تصویری برتر

Blog

دورآگاهی (تله پاتی)

by پزشکی, علوم انسانی و فلسفه, علوم پایه in مارس 18, 2015

el-nuevo-paradigma

دورآگاهی یا تله پاتی ادارک حسی و فراحسی فعالیت روحی فردی دیگر است .این کلمه که ازدو لفظ یونانی مشتق شده یکی تله Tele به معنی دور و دیگری پاتوس Pathos به معنی احساس می باشد البته شایان ذکر است گاهی به ان تله که در واقع احساس از دور معنی می دهد این پدیده شامل دو بخش می شود.یکی انتقال فکر و احساس به قصد اشخاص دیگر و دیگری دریافت افکار و احساس دیگران که آن را فرایابی می نامیم.تله پاتی، به زبان ساده قدرت و استعداد مخابره پیام یا تصویری یا هر گونه اطلاعات از ذهن به ذهن فرد دیگر، بدون استفاده از وسایل حسی مانند سخن گفتن و مشاهده علائم یا حرکات است؛این کار با استفاده از ارتباط روح(کالبد اثیری)انجام میگیرد.

41106

یکی از آخرین تعبیرهایی که برای تله پاتی شده چنین است:

هرگاه فردی به اطلاعاتی دسترسی داشته باشد که در دسترس دیگری نباشد ، و آنگاه تحت شرایط معین و با مسدود کردن دقیق کانالهای شناخته شده حسی ، نفر دوم بتواند به جنان میزانی از این اطلاعات دست یابد که نتواند ناشی از حدس زدن باشد

121463_960

گاهی نیز به ان تله پاتی ذهنی گفته میشود که به انگلیسی میشود : mental telepathy

tD1408144337

کلیات

 کلمه «تله پاتی» نخستین بار توسط فردریک مایرز یکی از پایه گذاران انجمن تحقیقات روانی انگلستان به کار گرفته شده‌است. این کلمه از دو لفظ تله Tele به معنی دور و پاتوس Pathos به معنی احساس می‌باشد که در واقع احساس از دور معنی می‌دهد.
1356081829-67_Telepathy

در آزمایش های که در این باره انجام میگیرد،معمولا کیفت کار بدین صورت است که نزد ِ یکی از دو نفری که از قدرت تله پاتی یا دور اگاهی برخوردارند، به عنوان فرستنده کارت هایی به دلخواه و متنوع چیده می شود و شخص دیگر بعنوان گیرنده، که ممکن است در شهر و حتی کشور دیگری باشد، از نحوه چیدن کارت ها خبر می دهد. در مواردی، خبرها به قدری دقیق است که احتمال اتفاقی بودن صحت انها کاملا منتقی است و فاصله میان ان دو به قدری زیاد است که احتمال تماس فیزیکی و دخالت جسم در این امر وجود ندارد

تقسیم بندی

دیدگاه‌های مختلف، تله پاتی را به دسته‌های مختلفی تقسیم کرده‌اند. یکی از این تقسیم بندی‌ها اینگونه‌است:

  1. تله پاتی بزرگ، یا تله پاتی غیر عمد ویا خود به خود
  2. تله پاتی کوچک یا تله پاتی عمدی یا ایجاد شده
  3. انواع طبقه‌بندی نشده تله پاتی

 

Leave a Reply