دیوار دریایی – دانشنامه تصویری برتر

دیوار دریایی

by علوم کاربردی, مهندسی in فوریه 7, 2015

دیوارهای دریایی دیواره‌هایی هستند که توسط انسان برای جلوگیری از عمل تخریبی امواج و جریان‌های دریایی در کنار دریا ساخته می‌شوند.

دیوار دریایی طبیعی

به توده‌های دیوارمانندی که در اثر تجمع قلوه‌سنگ‌ها و دیگر مواد سست در موارد طوفانی در کنار دریا جمع می‌شود، دیوار دریایی طبیعی گفته می‌شود.

 

250px-Astara_Port 250px-Seawallventnor 8781_e93a 313063_828 darya_resize_2 sea-wall1 Ship_Astara_Port بزرگترین دیوار دریایی

 

Leave a Reply