رفتار درمانی معقول – دانشنامه تصویری برتر

Blog

رفتار درمانی معقول

by پزشکی, علوم پایه in فوریه 26, 2015

 

  di-L185 farsi-cbt

درمانِ عقلانی عاطفی رفتاری (Rational Emotive Behavior Therapy) توسط دکتر آلبرت الیس (Albert Ellis) بر اساس این ایده که منشاء بسیاری از اختلال های عصبی و روانی ریشه در باورهای غیر معقول دارند در اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی بنیان نهاد.

این ایده اولین بار توسط اپیکتت (Epictetus) فلیسوف یویانی در قرن اول میلادی بیان شد که می گفت:” برداشت و تعامل مردم از وقایع نتیجه احساس آنان از واقعیت است نه خود واقعیت ”

نظر الیس این است که رفتار، افکار و احساسات ما، نتیجه باورها (Beliefs) و فرض ها ی (Assumptions) ما از خودمان، دیگران و کل هستی است و باورها غیر معقول محصول شرایط فلسفی غلط هستند.

20120906103836cb-82-579

سه باور متداول از باور های غلط به قرار زیر است:

من باید درست کار کنم تا تایید دیگران را کسب کنم و الا من بی ارزشم.
رفتار شما با من باید معقول، با ملاحظه و با محبت باشد والا شما آدم خوبی نیستید.
زندگی باید آسان، بی رنج و منصفانه باشد و الا بد است.

ما فقط وقتی می توانیم شاد باشیم که باور های نامعقول که زیر ساخت مشکلات عصبی و روانی از قبیل: اضطراب، افسردگی، نا امیدی، خشم و تجاوز است را با باور های معقول تر جایگزین کنیم. برای تغییر این سئوال ها را از خود بپرسیم:

آیا مدرکی برای اثبات این باور وجود دارد؟
مدارک علیه این باور کدامند؟
بد ترین چیزی که از ترک این باور ممکن است برای من پیش بیاید چیست؟
بهترین ثمره ترک آن چیست؟
61f82a6a6032d7f82833dd43e4cf5cd6

Leave a Reply