رله دیستانس – دانشنامه تصویری برتر

رله دیستانس

by علوم پایه, علوم کاربردی, فناوری, فیزیک, مهندسی in فوریه 26, 2015

26521711712713520457128188371232131447121

رله دیستانس از پرکاربردترین و قابل اطمینان ترین پناه افزار‌های شبکه قدرت می‌باشد واز لحاظ کار مانند رله گردش بسیار در برابر اتصال کوتاه می‌باشد و رله دیستانس بر پایه فاصله یا ناگذرایی(امپدانسی) رفتار می‌کند. رله دیستانس را می‌توان برای پناه هر نوع شبکه‌ای با هر سطح ولتاژ بکار برد. کد ANSI رله دیستانس ۲۱ می‌باشد.

 

عملکرد

 

رله دیستانس از لحاظ کار مانند رله گردش بسیار در برابر اتصال کوتاه می‌باشد و رله دیستانس بر پایه فاصله یا ناگذرایی رفتار می‌کند. یعنی رله دیستانس زمانی برش می‌کند که ناگذرایی خط از اندازه تنظیم شده کمتر باشد، اگر نه برش نمی‌کند و از سویی چون مقاومت مصرف کنندگان در حد تنظیم نیست از ناگذرایی(امپدانس) بهره گیرنده‌ها چشم پوشی شده ودر زمان هم رسی کوتاه برابر با پیوند Z=U/ I ناگذرایی کم می‌شود چون گردش بسیار می‌گردد و هر چه این ناگذرایی به رله نزدیکتر شود رله زودتر بُرش می‌کند.

 

14 295889 distance-zone electrotechnick-1 r000

هماهنگی رله‌های دیستانس

 

در شبکه‌ای که چند رله دیستانس بکار می‌رود در هنگام اتصالی، همه رله‌های دیستانس برانگیخته شده، ولی تنها رله‌ای بُرش می‌کند که به جای رخداد اتصالی نزدیک بوده و دیگر رله‌ها به حال خود باز می‌گردد.

کاربرد‌های رله دیستانس

رله دیستانس را می‌توان برای حفظ هر نوع شبکه‌ای با هر فشار برقی بکار برد. برای حفظ شبکه‌های با ولتاژ بالاتر از ۶۰ کیلو ولت امروزه تنها رله دیستانس به کار گرفته می‌شود. همچنین می‌توان به یاری رله دیستانس ترانسفورماتورها و ژنراتورها را نیزمحافظت کرد. در شبکه‌های بزرگ اگر برای پناه در برابر گردش‌های بالای بیرونی از رله گردش بالای زمانی به کار گرفته شود، زمان بُرش رله اگر یک اتصالی حتی اورشین، درست پس از ژانراتور نیز رخ دهد، نزدیک ۸-۷ ثانیه بدرازا خواهد کشید و چنانچه دیده می‌شود، زمان گذر گردش اتصال کوتاه از ژنراتور بقدری دراز می‌شود که می‌تواند مایه خراب شدن ایزولاسیون سیم‌پیچی ژنراتور و پدید آمدن اتصال درونی شود، پس از اینرو است که در شبکه‌های بزرگ برای کوتاه کردن این زمان از رله دیستانس، ناگذرایی به کار گرفته می‌شود.

زمان بُرش رله دیستانس کمابیش نزدیک ۰٫۱ ثانیه‌است، بهره گیری از رله ناگذرایی نیز این برتری را دارد که در هنگام اتصالی، رله ناگذرایی بطور سریع در زمان خیلی کوتاه (۰٫۱ ثانیه) ژنراتور را جدا می‌کند.

Leave a Reply