ادبیات علوم انسانی و فلسفه

زبان‌شناسی پیکره‌ای

MOOCS-new-web

زبان‌شناسی پیکره‌ای (corpus linguistics) شاخه‌ای از زبان‌شناسی است که در آن از طریق ایجاد پایگاه‌های داده‌ای گسترده‌ای از متون و واژگان رایج یک زبان و بررسی این متون به مطالعه جنبه‌های گوناگون آن زبان می‌پردازد.

این شاخه تنها در آخرین دهه‌های قرن بیستم ایجاد شد و در همین زمان کوتاه تبدیل به یکی از فعال‌ترین و پرکاربردترین زمینه‌ها شده است.

پیکره زبانی عبارت است از مجموعه‌ای از متن‌های نوشتاری یا گفتاری آوانویسی شده که می‌توان در توصیف و تحلیل زبان از آن بهره گرفت. پیکره ممکن است به شکل برگه‌های یادداشت یا پرونده‌های رایانه‌ای شامل متن‌های کامل یا گزیده‌هایی از آنها، و یا بخش‌های پیوسته‌ای از متون یا گزیده‌ای از نقل قول‌ها و نکات و حتی فهرست‌های واژگانی باشد.

برای گویاتر شدن پیکره و کاربردهای خاص، کدهای متفاوتی به آن افزوده می‌شود. این نشانه‌گذاری از یک‌سو می‌تواند برای ارتباط دادن بخش‌های یک پیکره به ساختار کلی آن باشد، مانند شمارهٔ سطر، صفحه، فصل و مانند اینها و یا بافت زبانی را مشخص نماید مانند شرایط تولید زبانی، گونهٔ زبانی، رسانه و مانند آن. از سوی دیگر، نشانه‌گذاری می‌تواند صرفاً زبانی باشد.

برنامه‌های پایشگری زبان برای پی‌گیری و ردگیری تحولات زبانی نیز از امکانات پیکره‌های زبانی سود می‌برند. این‌گونه پیکره‌ها را پیکرهٔ پویا یا پیکرهٔ پایشگر می‌نامند.

(Visited 204 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment