زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی(EAP) – دانشنامه تصویری برتر

Blog

زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی(EAP)

by ادبیات, علوم انسانی و فلسفه in فوریه 10, 2015

headerImage

زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی (به انگلیسی: English for academic purposes (EAP به دوره های زبان آموزی برای غیر انگلیسی زبانان که قصد دارند در یک رشته دانشگاهی که به زبان انگلیسی تدریس می گردد شرکت کنند، اطلاق می گردد. این دوره های آموزشی باعث گسترش دانش زبانی اشخاص در رشته های خاص خود می گردد و مهارت های پژوهشی شخص را بالا می برد. پیش از شرکت در این کلاس ها سطح زبان انگلیسی شخص، تحت مصاحبه ای ارزیابی می گردد تا از مفید بودن کلاس ها برای شخص اطمینان حاصل گردد.

Leave a Reply