بهداشت و سلامتی پزشکی سبک زندگی

زبان بدن عوض كردن پاها

زبان بدن عوض كردن پاها
توسط 14p.ir

زبان بدن عوض كردن پاها

شكلی كه شما بدن خود را حركت می‌دهید نشان‌دهنده علاقه، نگرش و گرایش شماست.

اگر به‌طور مرتب وزن خود را روی یكی از پاهای خود قرار می‌دهید یكی از نشانه‌های آن است كه شما ناراحت و عصبی هستید و به این شكل می‌خواهید به‌خود آرامش بدهید.

در این وضعیت فرد مرتب در حال فكر كردن در مورد موضوعات متعدد در ذهن خود است و این تغییر فكر خود را به شكل عوض كردن پایی نشان می‌دهد كه بیشتر وزن بدن را تحمل می‌كند.

 زبان بدن عوض كردن پاها

زبان بدن عوض كردن پاها

 

دانشنامه تصویری فارسی

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment