اختر شناسی علوم پایه

زتا سگ کوچک

Zeta Canis Minoris 14p.ir
توسط 14p.ir

زتا سگ کوچک یک ستاره است که در صورت فلکی سگ کوچک قرار دارد.

صورت فلکی سگ کوچک
بعد ۰۷h۵۱m۴۲.۰s
میل +۱°۴۶′۰۱″
قدر ظاهری (V) +۵.۱۲
فاصله ۴۲۰ ± ۵۵ ly
(۱۲۹ ± ۱۷ pc)
رده طیفی B8II
نام‌گذاری‌های دیگر
۱۳ Canis Minoris, HR ۳۰۵۹, HD ۶۳۹۷۵, BD+02°۱۸۰۸, FK5 ۱۲۰۵, HIP ۳۸۳۷۳, SAO ۱۱۶۰۴۳, GC ۱۰۶۲۲

با تشکر دانشنامه تصویری فارسی

Zeta Canis Minoris 14p.ir

Zeta Canis Minoris 14p.ir

Zeta Canis Minoris 14p.ir

Zeta Canis Minoris 14p.ir

Zeta Canis Minoris 14p.ir

Zeta Canis Minoris 14p.ir

(Visited 100 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment