زتا سگ کوچک – دانشنامه تصویری برتر

زتا سگ کوچک

by اختر شناسی, علوم پایه in دسامبر 28, 2015

زتا سگ کوچک یک ستاره است که در صورت فلکی سگ کوچک قرار دارد.

صورت فلکی سگ کوچک
بعد ۰۷h۵۱m۴۲.۰s
میل +۱°۴۶′۰۱″
قدر ظاهری (V) +۵.۱۲
فاصله ۴۲۰ ± ۵۵ ly
(۱۲۹ ± ۱۷ pc)
رده طیفی B8II
نام‌گذاری‌های دیگر
13 Canis Minoris, HR 3059, HD 63975, BD+02°1808, FK5 1205, HIP 38373, SAO 116043, GC 10622

با تشکر دانشنامه تصویری فارسی

Zeta Canis Minoris 14p.ir

Zeta Canis Minoris 14p.ir

Zeta Canis Minoris 14p.ir

Zeta Canis Minoris 14p.ir

Zeta Canis Minoris 14p.ir

Zeta Canis Minoris 14p.ir

Leave a Reply