باستان شناسی تاریخ جامعه شناسی علوم انسانی و فلسفه

زنده‌کردن لازاروس

زنده کردن لازاروس یکی از معجزات عیسی مسیح در انجیل است. در این داستان لازاروس (ایلعازر) چهار روز پس از مرگش توسط عیسی به زندگی باز می‌گردد. این داستان تنها در انجیل یوحنا ذکر شده است. عیسی توسط فردی خبردار می‌شود که لازاروس بیمار است و دو خواهر او به دنبال عیسی هستند تا از او کمک بجویند. عیسی به پیروانش می‌گوید که قصد دارد در اینکار تاخیر کند تا قدرت خداوند آشکار شود. سپس عیسی در رفتن به دیدار لازاروس دو روز تاخیر می‌کند. وقتی عیسی و حواریونش به بتانی می‌رسند لازاروس چهار روز است که مرده است. مارتا یکی از دو خواهر لازاروس به عیسی می‌گوید :«اگر شما اینجا بودید، برادر من نمی‌مرد» ولیکن عیسی به او آرامش می‌دهد و می‌گوید که برادر او به زندگی باز خواهد گشت «من زنده شدن و زندگی هستم. هر کسی که به من ایمان داشته باشد زنده خواهد ماند با اینکه مرده باشد. هر کس زندگی کند و به من ایمان بیاورد نخواهد مرد. آیا تو به این ایمان داری؟» در این زمان عیسی می‌گرید؛ ولیکن ادامه می‌دهد «آیا من به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشی، قدرت خداوند را خواهی دید؟» در این زمان سنگها را کنار می‌گذارند و عیسی نگاه کرده و می‌گوید :«پدر (خدا)، من از تو تشکر می‌کنم که مرا شنیدی. من میدانم که تو همیشه مرا می‌شنوی، ولیکن این را به خاطر مردمانی که اطراف من هستند می‌گویم، که آنها نیز به اینکه تو مرا فرستادی ایمان آورند.» بعد از این حرف عیسی با صدای بلند می‌گوید :«لازاروس، بیا بیرون» در این زمان مرده لازاروس از قبر بیرون میاید در حالی که هنوز کفن قبر بر روی تن او است. عیسی به مردم می‌گوید :«کفن او را درآورید و بگذارید او برود.» این معجزه در انجیل یوحنا یکی از معجزات بسیار مهم است.

پروژه_لازاروس زنده‌کردن لازاروس حضرت عیسی زنده‌کردن لازاروس

 

 

 

 

(Visited 392 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment