سرگرمی

by سرگرمی, فرهنگ و هنر in مارس 11, 2015

سَرگَرمی یک فعالیت تفریحی در اوقات فراغت است.

دلیل اصلی روی آوردن مردم به سرگرمی‌ها علاقه، لذت بردن و استفاده از اوقات فراغت است تا دستآوردهای مالی یا علمی.

از میان فعالیت‌های مربوط به سرگرمی می‌توان به جمع آوری مجموعه ها، ساختن کاردستی، پرداختن به ورزش‌ها و گذراندن دوره‌های آموزشی و هنری اشاره کرد. پرداختن به یک سرگرمی می‌تواند به ورزیدگی، کسب دانش و تجربه‌های با ارزش بینجامد، اما هدف اصلی سرگرمی‌ها رضایتمندی شخصی است.

 

میتوانید با  کلیک روی عکس ها آنها را با اندازه بزرگتر مشاهده کنید

 

14p.ir-pic-khandedar

14p.ir-pic-khandedar-jazabsoti-neveshte

میتوانید با  کلیک روی عکس ها آنها را با اندازه بزرگتر مشاهده کنید

14p.ir-pic-khandedar- 14p.ir-pic-khandedar-94

میتوانید با  کلیک روی عکس ها آنها را با اندازه بزرگتر مشاهده کنید

 

14p.ir-pic-khandedar-1394 14p.ir-pic-khandedar-2015 14p.ir-pic-khandedar-alakimasalan 14p.ir-pic-khandedar-emroz

میتوانید با  کلیک روی عکس ها آنها را با اندازه بزرگتر مشاهده کنید

 

 

14p.ir-pic-khandedar-esfand94 14p.ir-pic-khandedar-farvardin 14p.ir-pic-khandedar-irani

میتوانید با  کلیک روی عکس ها آنها را با اندازه بزرگتر مشاهده کنید

 

 

14p.ir-pic-khandedar-irani94 14p.ir-pic-khandedar-jadid 14p.ir-pic-khandedar-jazab 14p.ir-pic-khandedar-rooz 14p.ir-pic-khandedar-sotiirani

میتوانید با  کلیک روی عکس ها آنها را با اندازه بزرگتر مشاهده کنید

 

 

14p.ir-pic-khandedar-zanoshohar

 

 

 

 

Leave a Reply