زیست‌شناسی علمی

سنجاب‌ماهی‌های سرخو

توسط 14p.ir

1_CentroberGerrarRK_web

سنجاب‌ماهی‌های سرخو (نام علمی: Centroberyx) نام یک سرده از راسته سنجاب‌ماهی‌سانان است.

Centroberyx affinis Golden snapper

Centroberyx_spinosus_#4+1171807974

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment