سون یات سن – دانشنامه تصویری برتر

سون یات سن

by تاریخ, چهره های مرد, علوم انسانی و فلسفه, علوم سیاسی, فرهنگ و هنر in دسامبر 30, 2015

سون یات سن (به چینی: 孙中山) «پدر چین مدرن» سیاست‌مدار و رهبرانقلابی چین در براندازی دودمان چینگ در انقلاب شین‌های (۱۹۱۱) بود.

در اوایل سال ۱۹۱۱ نیروهای انقلابی حزب ملی مردم (کومینتانگ) به رهبری سون یات سن بر امپراتوری منچو پیروز شدند. وقتی جمهوری چین در ۱۹۱۲ تأسیس شد او اولین رئیس جمهور چین در سال ۱۹۱۲ بود. او بعداً هم حزب ملی چین را تأسیس کرد و تا سال ۱۹۲۱ رهبر این حزب بود.

سون یات سن در سال ۱۹۲۱ در گذشت. در سال ۱۹۲۱ حزب کمونیست چین در شانگهای سازمان دهی شد. در همان سال ۱۹۲۱ چیانگ کای شک بعد از مرگ سون یات سن سیاست‌مدار و رهبرانقلابی حکومت چین کنترل حکومت را به دست گرفت. عقاید چیانگ کای شک با خط مشی سون یات سن مغایرت کامل داشت و سال بعد کنترل ارتش ملی چین را به عهده گرفت. در سال ۱۹۲۷ چیانگ کای شک حکومت و عوامل آن را از کمونیست‌ها پاک کرد و افرادی که جزء حزب کمونیست بودند اخراج و زندانی شدند. حزب کمونیست چین دست از فعالیت نکشید و یک ارتش پارتیزانی را تشکیل داد. جنگ داخلی چین تخاصمی نظامی در کشور چین بین کومینتانگ و حزب کمونیست چین بود. این جنگ در ۱۹۲۷ با تصفیهٔ کومین تانگ از اعضای چپ و کمونیست توسط رهبر وقت آن، چیانگ کای شک، آغاز شد،

بعد از حمله ژاپن به چین حزب کمونیست چین، با ژاپنی‌ها و چیانگ کای شک مبارزات زیادی داشت و با پایان جنگ جهانی دوم توانست جمهوری خلق چین را در سال ۱۹۴۹ تأسیس و تثبیت نماید.

با تشکر دانشنامه تصویری فارسی

 

سون یات سن پدر چین مدرن سیاست‌مدار و رهبرانقلابی چین در براندازی دودمان چینگ در انقلاب شین‌های (۱۹۱۱) 14p.ir

سون یات سن پدر چین مدرن سیاست‌مدار و رهبرانقلابی چین در براندازی دودمان چینگ در انقلاب شین‌های (۱۹۱۱) 14p.ir

سون یات سن پدر چین مدرن سیاست‌مدار و رهبرانقلابی چین در براندازی دودمان چینگ در انقلاب شین‌های (۱۹۱۱) 14p.ir

سون یات سن پدر چین مدرن سیاست‌مدار و رهبرانقلابی چین در براندازی دودمان چینگ در انقلاب شین‌های (۱۹۱۱) 14p.ir

سون یات سن پدر چین مدرن سیاست‌مدار و رهبرانقلابی چین در براندازی دودمان چینگ در انقلاب شین‌های (۱۹۱۱) 14p.ir

سون یات سن پدر چین مدرن سیاست‌مدار و رهبرانقلابی چین در براندازی دودمان چینگ در انقلاب شین‌های (۱۹۱۱) 14p.ir

سون یات سن پدر چین مدرن سیاست‌مدار و رهبرانقلابی چین در براندازی دودمان چینگ در انقلاب شین‌های (۱۹۱۱) 14p.ir

سون یات سن پدر چین مدرن سیاست‌مدار و رهبرانقلابی چین در براندازی دودمان چینگ در انقلاب شین‌های (۱۹۱۱) 14p.ir

Leave a Reply