اخبار بهداشت و سلامتی پزشکی علوم پایه فناوری و تکنولوژی

سیستم توموگرافی کامپیوتری با گسیل تک فوتون ( Gated SPECT )

توسط 14p.ir

سیستم Gated SPECT چیست ؟

سیستم Gated SPECT چیست ؟

سیستم Gated در معنی به دروازه یا دردار گفته میشود معنی مستقیم SPECT مخفف جمله (Single Photon Emission Computed Tomography) است که یعنی توموگرافی کامپیوتری با گسیل تک فوتون می باشد .

 

کاربرد این سیستم در پزشکی هسته ای است

در این مورد سیستم به این گونه عمل میکند روشی است  که در آن ECG (الکتروکاردیوگرام) هدایت میشود و تصویری را تحویل میدهد در اصل خروجی آن موجی از نوار قلبی در راستای خط R می باشد .

 

داده های خروجی توسط این سیستم به پزشک کمک میکند تا توسط این سیستم در بهبود روند بیماری قلبی موثر تر باشد

سیستم  Gated SPECT یکی از سیستم های کمک در بیماری قلبی در پزشکی هسته ای است .

اگر بخواهیم عملکرد این سیستم در پزشکی هسته ای را بیشتر شرح دهیم به این گونه است :

دوربین یک سری از تصاویر اطراف بیمار را، تقسیم و در هر مرحله از حرکت سر دوربین به تعداد مشخصی فریم عکس برداری میکند. این عکس ها  از جزئیات کاملی برخوردار است این دوربین ها اصولابا یک سر، دو سر، یا سه سر دوربین می باشند  اما یک دوربین ها هر کدام به تنهایی به رهبری  سیستم به طور معمول  از قوس ۱۸۰ درجه در اطراف قلب بیمار عکس برداری میکند و عمل کرد جز به جز را شرح می دهند .

 

ترجمه و تنظیم توسط دانشنامه تصویری چهارده پی

 

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment