چهره های زن علوم انسانی و فلسفه علوم سیاسی

سیلویی لیساوگ

توسط 14p.ir

سیلویی لیساوگ  Sylvi Listhaug (متولد ۲۵ دسامبر ۱۹۷۷) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است که وزیر مهاجرت و ادغام از دسامبر ۲۰۱۵ بوده است، و وزیر کشاورزی و مواد غذایی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵٫

او به عنوان کمیسر رفاهی و خدمات اجتماعی شهر اسلو خدمت کرده است در سال های ۲۰۰۶-۲۰۱۱ ، و عضو شورای مرکزی انجمن حزب ترقی از سال ۲۰۰۵ بوده است.

با تشکر دانشنامه تصویری فارسی

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد 25 دسامبر 1977) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد ۲۵ دسامبر ۱۹۷۷) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد 25 دسامبر 1977) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد ۲۵ دسامبر ۱۹۷۷) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد 25 دسامبر 1977) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد ۲۵ دسامبر ۱۹۷۷) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد 25 دسامبر 1977) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد ۲۵ دسامبر ۱۹۷۷) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

(Visited 88 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

یک نفر نظر داده

Leave a Comment